Bước 1: Lấy số vận đơn từ trên Bill hoặc được cung cấp bởi Nhà bán hàng (như hình)

Hướng Dẫn Tra Cứu Vận Đơn EMS

Bước 2: Mở trang www.ems.com.vn nhập số vận đơn vào ô số 1 và bấm vào nút “Tìm kiếm” ở ô số 2 (như hình)

Hướng Dẫn Tra Cứu Vận Đơn EMS

Bước 3: Trạng thái đơn hàng sẽ hiển thị như hình bên dưới

Hướng Dẫn Tra Cứu Vận Đơn EMS